Blog Archives

Puasa di mata Ekonom(i)

MENGKAJI dan menggali hikmah puasa seolah tiada habisnya. Ibarat lautan luas, hikmah puasa dapat diselami oleh setiap orang, tergantung seberapa dalam seseorang ingin menyelaminya untuk mengambil butiran-butiran mutiara yang terdapat di dalamnya.

Puasa diyakini memberi efek atau manfaat dalam setiap segi kehidupan manusia selama orang atau kumpulan orang (komunitas) melakukannya dengan benar (dengan iman dan ihtisab).

Hikmah puasa tidak hanya tertuju pada dimensi ruhaniah dalam arti hubungan manusia kepada khalikNya, namun puasa dapat berimplikasi pada kehidupan social, ekonomi dan seterusnya.

Dalam bidang ekonomi, faedah puasa sungguh akan berdampak pada aktivitas ekonomi, baik secara personal bagi pelaku ekonomi, juga secara komunal dalam bentuk stabilitas pasar. Nah, tulisan ini akan mencoba mengkaji hikmah puasa dalam membentuk spritualitas ekonomi yang akan berdampak pada nilai ekonomi itu sendiri baik secara personal maupun komunal.

ramadan-mubarok

Read the rest of this entry